Uutinen

Opetushallitus valmistelee sivustoa lapsen oikeuksista – uutta materiaalia tulossa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus
Helmikuussa 2023 julkaistavalle uudelle lapsen oikeuksien sivustolle kootaan ajankohtaista tietoa ja materiaalia, kuinka käsitellä lapsen oikeuksia ja edistää niiden toteutumista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.
Lapsi katsoo kaukaisuuteen isolla kaukoputkella.

Opetushallituksen lapsen oikeuksien sivuston materiaalien avulla kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset voivat käsitellä lapsen oikeuksia lasten ja nuorten kanssa sekä vahvistaa omaa osaamistaan. Myös esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa.

Sivustolla käydään läpi laajasti Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteita, joita ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Sivusto toteutetaan osana vuonna 2021 julkaistua kansallista lapsistrategiaa, joka tuo esiin myös viranomaisten velvoitteen varmistaa, että lapset ja nuoret saavat tietoa omista oikeuksistaan. Strategia pohjaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on Suomea velvoittava ihmisoikeussopimus.

Uutta monipuolista materiaalia usealla kielellä

Opetushallituksen Oph.fi-verkkopalvelussa helmikuussa 2023 julkaistavalle sivustolle tulee saataville useiden lapsia ja nuoria edustavien järjestöjen tuottamaa materiaalia sekä Opetushallituksen ja muiden viranomaisten materiaalia lapsen oikeuksista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Opetushallituksen tuottamat uudet materiaalipaketit oppitunneille ja varhaiskasvatukseen käsittelevät lapsen oikeuksia ikätasoon sopivalla tavalla. Niiden yhteydessä on havainnollistavat ohjeet, joiden avulla opettajien on helppo ottaa ne käyttöön omassa työssä. Mukana on esimerkiksi uusi laulu lapsen oikeuksista, lorukortit ja kuvakortit varhaiskasvatukseen ja alakouluun.

Materiaaleihin kuuluu myös kuusi uutta videota lapsen oikeuksista, joita voi hyödyntää lasten ja nuorten kanssa oppitunnilla. Lisäksi on tulossa video esitettäväksi ja hyödynnettäväksi vanhempainilloissa. Videoiden aiheina ovat esimerkiksi lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa ja tulla kuulluksi sekä se että lapsia on suojeltava kaikelta syrjinnältä.  Materiaaleja on testattu lasten ja nuorten kanssa.

Materiaalit käännetään ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi, selkosuomeksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi.

Lapsen oikeuksien viikko ja lapsen oikeuksien päivä muistuttaa lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.-20.11. ja viikon tavoitteena on lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa kampanjoimalla ja opettajien työn tueksi laadituilla materiaalilla. Tänä vuonna viikkoa vietetään teemalla turvallisuus.

Viikon suunnittelusta vastaa lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Verkostoa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja myös Opetushallitus kuuluu verkostoon.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11., jonka kunniaksi lapsiasiavaltuutetun toimisto ja kansallinen lapsistrategia järjestävät ensimmäistä kertaa Lapsen oikeuksien viikon istunnon, joka on katsottavissa Yle Areenassa.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Tiina M. Kärkkäinen, tiina.m.karkkainen [at] oph.fi