Uutinen

Tutkintovienti avaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille uusia liiketoiminta- sekä kehitysyhteistyömahdollisuuksia

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Kansainvälistyminen Koulutusvienti Laatu ja kehittäminen Lainsäädäntö
Ammatillisen koulutuksen järjestäjille avautui vuoden 2022 alussa mahdollisuus järjestää koulutustaan tutkintovientinä Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tutkintovienti edellyttää usein paikallisia ratkaisuja, jolloin Suomessa sovellettavista tutkintojen perusteista voidaan poiketa. Tähän koulutuksen järjestäjät hakevat luvan Opetushallituksesta.
Tutkintovienti avautuu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on jatkossa aiempaa laajemmat mahdollisuudet tutkintoviennin eli tutkintokoulutuksen ja tilauskoulutuksen järjestämiseen Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tutkintovientiä seuraa ja kehittää Opetushallituksen nimeämä tutkintovientitoimikunta.

Tutkintoviennin mahdollistaa lakimuutos, joka tuli voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksen valmistelussa hyödynnettiin Opetushallituksen vuosina 2017–2021 toteuttaman koulutusvientikokeilun tuloksia. 

Suomi profiloituu korkean osaamisen maana

Tutkintovienti avaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille uusia liiketoiminta- ja kehitysyhteistyömahdollisuuksia sekä vahvistaa niiden kykyä toimia globaalisti verkostoituneissa toimintaympäristöissä.

Tutkintovienti on kansainvälisesti kilpailtua liiketoimintaa ja vaatii kulttuurin tuntemuksen lisäksi erityisosaamista esimerkiksi verotuksesta, kaupallisista sopimuksista ja tarjouksien laatimisesta, riskien analysoinnista sekä kannattavasta hinnoittelusta, kuvaa tutkintovientitoimikunnan puheenjohtaja ja Omnia Education Partnership Oy:n toimitusjohtaja Mervi Jansson.

Tutkintoviennin käynnistäminen edistää myös laajemmin Suomen kiinnostavuutta korkean koulutusosaamisen maana sekä kansainvälisenä toimijana.

– Suomen elinvoimaisuus on sidoksissa siihen, että saavutamme paikkamme kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana omilla vahvuusalueillamme, joista laadukas ammatillinen koulutus on yksi. Tutkintoviennissä on kyse siis myös siitä, että tartumme muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin ja pystymme tuottamaan uudenlaisia ratkaisuja, opetusneuvos Hanna Autere Opetushallituksen ammatillisen osaamisen yksiköstä lisää.

Opetushallitus päättää, voiko tutkintoperusteista poiketa

Suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa kiinnostavat kansainvälisesti erityisesti osaamisperusteisuus ja tutkintojen modulaarisuus, joka mahdollistaa koulutusten räätälöinnin asiakkaan tarpeisiin.

–  Myös koulutusvientikokeilu osoitti, että toteutus- ja toimintamallejamme pitää osata lokalisoida siitä huolimatta, että työelämän tarpeet ovat lopulta melko samanlaisia, toimittiin sitten Egyptissä tai Kiinassa, Mervi Jansson pohtii.

Tutkintoviennin käynnistyminen tuokin Opetushallitukselle uusia tutkinnon perusteisiin liittyviä tehtäviä. Tutkintovientiä suunnitteleva koulutuksen järjestäjä hakee Opetushallitukselta luvan tutkinnon perusteiden käyttöön sekä mahdolliseen perusteista poikkeamiseen.

Tutkinnon perusteista voidaan poiketa vain silloin, kun se on tutkintoviennin kannalta välttämätöntä. Poikkeamat voivat liittyä esimerkiksi niihin perusteiden kohtiin, jotka koskevat suomalaista lainsäädäntöä tai kulttuurista erityispiirrettä. Tutkinnon osien keskeisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden on kuitenkin toteuduttava myös tutkintoviennissä, opetusneuvos Hanna Autere tarkentaa.

Lisätiedot:

  • Vastaamme tutkintovientiä koskeviin kysymyksiin sähköpostitse tutkintovienti [at] oph.fi