Uutinen

Ammatillisten tutkintojen kieltä uudistetaan sukupuolineutraalimmaksi

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus uudistaa ammatillisten tutkintojen nimiä ja ammattitaitovaatimuksissa käytettyä terminologiaa sukupuolineutraaliin muotoon. Muutokset ovat tarpeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökohtien vuoksi.
Kuvituskuva puualan opiskelusta

Tyypillinen muutettava ilmaus on esimies, joka korvataan tutkinnoissa sanalla esihenkilö.

– Koulutuksessa käytettävällä kielellä on merkitystä tasa-arvon edistämisessä. Tutkinnon perusteiden ilmaisutavoilla luodaan osaltaan tasa-arvoa tukevia rakenteita työelämässä, kertoo opetusneuvos Taija Paasilinna

Kolmen ammatillisen tutkinnon nimi muuttuu uudistuksessa. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon ja tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon nimet muuttuvat sukupuolineutraaliin muotoon 1.8.2024 alkaen. Samassa yhteydessä vastaava muutos tehdään myös tutkintojen perusteiden sisältöihin. Muutostarve ei koske tutkintojen ruotsinkielisiä vastineita, jotka ovat ennestään sukupuolineutraaleja. Opetushallitus jätti opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintorakenteen muutosesityksen näistä tutkinnoista keväällä 2023 ja asetus annettiin marraskuussa. 

Keskeiset sidosryhmät ja alojen toimijat antoivat lausuntonsa nyt esitettyihin muutoksiin.

– Lausunnonantajilta saatu palaute on ollut varauksettoman positiivista. Muutosten nähtiin auttavan vähentämään eriytymistä ja käsityksiä siitä, että jotkin ammattialat sopivat vain tietylle sukupuolelle. Muutosten nähtiin lisäksi kannustavan työelämän toimijoita käyttämään sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä myös työpaikoilla, kuvailee Paasilinna saatua palautetta.¨

Tavoitteena tasa-arvon toteutumista tukeva kieli

Tutkintojen terminologisia muutoksia on valmisteltu jo jonkin aikaa. Opetushallituksessa huomattiin tarve muutokselle, ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteinen tahtotila tuki tätä. Viime keväänä oli oikea hetki viedä esitys tutkintorakenteen uudistamiseksi eteenpäin.

Opetushallituksen lakisääteinen tehtävä on valmistella opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen muutosesityksiä ja määrätä ammatillisten tutkintojen perusteista. Uudistus ulotetaan koskemaan kaikkia tutkintoja, joissa on sukupuolittuneita ilmaisuja, jotta niiden kieli tukee tasa-arvon toteutumista. Kolmen muutettavan tutkinnon nimet edellyttivät asetusmuutosta. Muissa tutkinnoissa uudistus toteutetaan Opetushallituksen antamalla muutosmääräyksellä tai tutkinnon perusteen uudistuksen yhteydessä. 

Sukupuolineutraaliin muotoon muutettavia ilmauksia löytyy vielä useiden tutkinnon perusteiden teksteistä. Käytännössä muutokset koskevat noin neljääkymmentä tutkintoa.

– Joissakin tutkinnoissa sukupuoli-ilmauksia sisältävät termit tulevat toimialan lainsäädännöstä, joten muutoksista on tarpeen keskustella näillä hallinnonaloilla. Tutkinnon perusteiden kirjoitusasu muuttuu sukupuolineutraaliksi, kun perusteita uudistetaan lähivuosina, täsmentää yli-insinööri Arto Pekkala.

Lisätietoja

opetusneuvos Taija Paasilinna, puh. 029 533 1370
yli-insinööri Arto Pekkala, puh. 029 533 1166