Opetushallitus vastaa ammatillisten tutkinnon perusteiden valmistelusta ja päättää tutkintojen perusteista. Tutkinnon perusteiden valmisteluun osallistuvat

  • työ- ja elinkeinoelämän edustajat
  • koulutuksen järjestäjät ja opettajat
  • työelämätoimikunnat.

Opetushallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia tutkinnon perusteiden kehittämiseksi. Vaikuta tutkinnon perusteiden sisältöön ja jätä kehittämisideasi sähköisellä lomakkeella. Lomake aukeaa alla olevasta palkista.  

 

KERRO EHDOTUKSESI OPETUSHALLITUKSELLE!