Uutinen

Auktorisoitujen kääntäjien uudistunut rekisteri auttaa löytämään kääntäjän eri tilanteisiin

Ajankohtaista Arviointi ja todistukset Tutkintojen tunnustaminen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi (finska) Vieraat kielet
Kannettava tietokone

Opetushallitus ylläpitää auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä. Rekisteri on nyt uudistettu tehden auktorisoidun kääntäjän ja kääntäjää etsivän asiakkaan kohtaamisesta entistä saumattomampaa. Asiakas voi etsiä sopivan kääntäjän rekisterin hakukonetta käyttäen ja ottaa kääntäjään suoraan yhteyttä yhteydenottolomakkeen avulla.

Rekisterin uudistus sijoittui auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän (AKT) juhlavuoteen 2022, jolloin tuli kuluneeksi 15 vuotta nykyisen auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän voimaantulosta. Kolmikielinen rekisteri vastaa asiakkaiden ja rekisteröityjen auktorisoitujen kääntäjien tarpeisiin entistä paremmin mahdollistamalla suoran kontaktin asiakkaan ja kääntäjän välillä.

2056 auktorisoitua kääntäjää 92 kieliparissa

Auktorisoitu kääntäjä toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka tekee laillisesti päteviä käännöksiä erilaisista asiakirjoista siinä kieliparissa, missä hänet on auktorisoitu. Esim. kieliparissa englantisuomi auktorisoidulla kääntäjällä on oikeus laatia käännöksiä englanninkielisistä asiakirjoista suomeksi. Kieliparin toinen kieli on aina jokin kotimaisista kielistä (suomi, ruotsi tai jokin saamen kielistä).

Auktorisoitujen kääntäjien rekisterissä on tällä hetkellä 2056 auktorisoitua kääntäjää 92 kieliparissa. Esimerkiksi ukrainasuomi-kieliparille rekisterissä on tällä hetkellä neljä kääntäjää. Monella kääntäjällä on auktorisointi useammassa kieliparissa ja rekisteriin saadaan lähes vuosittain uusia kielipareja. Viimeisimpiä uusia kielipareja ovat suomikurdi (sorani ja kurmandži) ja suomisloveeni.

Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmä 15 vuotta

Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä on mahdollista saavuttaa kolmea eri polkua: suorittamalla auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti, kääntämisen korkeakouluopintojen perusteella tai virallisen kääntäjän oikeuden kautta. Auktorisoidun kääntäjän tutkintoa hallinnoidaan Opetushallituksessa. Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tutkinnon suorittaa vuosittain 50100 osallistujaa 2540:ssä eri kieliparissa. Tutkinnon hyväksymisprosentti on vaihdellut 1325 % välillä.

Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän toimivuudesta vastaavat tutkintolautakunnan sihteerinä toimiva opetusneuvos Terhi Seinä ja erityisasiantuntija Saara Kalajoki.