Nyheter

Det förnyade registret över auktoriserade translatorer hjälper dig att hitta en translator för olika situationer

Aktuellt Bedömning och betyg Erkännande av examina Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Främmande språk
Kannettava tietokone

Utbildningsstyrelsen för ett register över auktoriserade translatorer. Registret har nu förnyats och gör det smidigare för kunden och den auktoriserade translatorn att hitta varandra. Kunden kan med hjälp av sökmotorn söka efter en lämplig translator i registret  och kontakta translatorn direkt med kontaktblanketten.

Registret förnyades under jubileumsåret 2022, då det blev 15 år sedan det nuvarande examenssystemet för auktoriserade translatorer togs i bruk. Det trespråkiga registret tillgodoser kundernas och de registrerade auktoriserade translatorernas behov bättre än tidigare genom att möjliggöra direkt kontakt mellan kunden och translatorn.

2056 auktoriserade translatorer i 92 språkpar

En auktoriserad translator arbetar som egenföretagare, som gör laggilla översättningar av olika handlingar i de språkpar som hen är auktoriserad i. En translator som är auktoriserad inom t.ex. engelska–finska har rätt att göra översättningar av engelskspråkiga handlingar till finska. Språkparets andra språk är alltid något av de inhemska språken (finska, svenska eller något av de samiska språken).

I registret över auktoriserade translatorer finns för närvarande 2056 auktoriserade translatorer och 92 språkpar. Till exempel för språkparet ukrainska–finska finns det för närvarande fyra translatorer i registret. Många translatorer är auktorisade inom flera språkpar och registret får nästan årligen nya språkpar. De senaste nya språkparen är finska–kurdiska (sorani och kurmandzi) och finska–slovenska.

Examenssystemet för auktoriserade translatorer 15 år

Det finns tre olika sätt att bli auktoriserad translator: genom att med godkänt resultat avlägga examen för auktoriserade translatorer, på basis av översättningsstudier vid högskola eller genom rätt att vara verksam som auktoriserad translator. Examen för auktoriserade translatorer administreras av Utbildningsstyrelsen. Examensnämnden för auktoriserade translatorer, som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen, beviljar på ansökan rätt att vara verksam som auktoriserad translator.

År 2022 var det 15 år sedan examen för auktoriserade translatorer ordnades för första gången. Examen avläggs årligen av 50–100 translatorer i 25–40 språkpar. Mellan 13 och 25 procent av de avlagda examina godkänns.

Ansvariga för examenssystemet för auktoriserade translatorer är undervisningsrådet Terhi Seinä, som är sekreterare för examensnämnden, och specialsakkunnig Saara Kalajoki