Uutinen

Kerro meille, miten Ukrainasta paenneita tuetaan aikuisoppimisen sektorilla

Ohjelmat Aikuiskoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Koulutuksen kehittäminen Maahanmuuttajakoulutus Ukraina
Kaksi iloista ihmistä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut pian vuoden ajan. Suomeen on saapunut kymmeniä tuhansia ukrainalaisia, jotka ovat paenneet kotimaansa pitkittynyttä sotatilannetta.

Opetushallitus on koonnut verkkosivuilleen kattavan tieto-, neuvonta- ja ohjauskokonaisuuden Ukrainasta paenneiden alaikäisten tukemisesta ja oppimismahdollisuuksista. Alkuvuodesta 2023 koonti laajenee koskemaan Ukrainasta paenneita aikuisia. Verkkosivustolle kootaan tietoa niin koulutuksen järjestäjille kuin suoraan ukrainalaisillekin.

Kerro meille kokemuksesi ja hyvät käytännöt liittyen Ukrainasta paenneille aikuisille tarjottuun tukeen ja heidän pääsyynsä mukaan aikuisoppimistoimintaan!

Päivittyvän tietokokonaisuuden lisäksi Opetushallituksen aikuisoppimisen kansainvälistymispalvelut kerää aikuiskoulutuksen parissa toimivilta, kouluttajilta, ohjaajilta ja koulutuksen järjestäjiltä kuvauksia hyvistä käytännöistä, joita on syntynyt aikuisoppimisen mahdollistamiseksi Ukrainasta Suomeen paenneille aikuisille.

Käytännöt voivat olla paikallisia tai kohdistua pienempään oppimisen rakenteeseen (esim. kurssi, koulutus, kotoutumisen tuki). Haluamme kuulla myös haasteista, ratkaisuista haasteisiin sekä niistä avoimista kysymyksistä, joita paikallisen aikuisoppimistoiminnan järjestämisessä Ukrainasta paenneille kohdataan viranomaisrakenteessa. Kuvausten kokoaminen edesauttaa paikallisten ratkaisujen leviämistä ja yhteisen eurooppalaisen Ukrainalle kohdennetun tuen vaikuttavuutta.

Keräämämme kokemukset ja hyvät käytännöt julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla päivittyvän tietokokonaisuuden yhteydessä sekä Opetushallituksen ylläpitämällä EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalaisella foorumilla. Tiedonkeräyslomakkeella on lisäksi mahdollista antaa lupa yhteydenottopyyntöön tarkemman haastatteluaineiston keräämiseksi.  

Osallistu käytäntöjen kokoamiseen oheisella lomakkeella tiistaihin 28.2.2023 mennessä. Lomakkeen täyttäjä voi olla yksittäinen kouluttaja, ohjaaja (yhteystietona organisaation virallinen edustaja), koulutuksen järjestäjä tai muu viranomainen.

Tiedonkeräyslomake avautuu täältä (webropol)