Nyheter

Berätta för oss, hur man inom vuxenutbildningssektorn stöder vuxna som flytt från Ukraina

Program Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Utveckling av utbildningen Utbildning för invandrare Ukraina
Kaksi iloista ihmistä.

Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster inom vuxenutbildningen samlar in erfarenheter och god praxis från utbildare, handledare och utbildningsanordnare!

Rysslands attack mot Ukraina har pågått i snart ett år. Tiotusentals ukrainare har anlänt till Finland och de har flytt från den utdragna krigssituationen i sitt hemland.

Utbildningsstyrelsen har på sin webbplats samlat en omfattande informations-, rådgivnings- och handledningshelhet om stöd och inlärningsmöjligheter för minderåriga som flytt från Ukraina. I början av år 2023 utvidgar vi sammanställningen till att gälla vuxna som flytt från Ukraina. På webbplatsen samlar man information både för utbildningsanordnaren och direkt för ukrainare.

Berätta om dina erfarenheter och god praxis i anslutning till det stöd som man erbjuder vuxna som flytt från Ukraina och hur de kan delta i vuxenutbildningsverksamhet!

Utöver den uppdaterade informationshelheten samlar Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster inom vuxenutbildningen in beskrivningar från personer som arbetar med vuxenutbildning, utbildare, handledare och anordnare gällande god praxis som uppstått för att möjliggöra vuxenutbildning för personer som flytt från Ukraina.

Praxisen kan vara lokal eller inriktad på en mindre struktur för lärande (t.ex. kurs, utbildning, integrationsstöd). Vi vill också höra om utmaningarna, lösningar på utmaningarna och de öppna frågor som man möter i myndighetsstrukturen när man ordnar lokal vuxenutbildningsverksamhet för personer som flytt från Ukraina. Insamlingen av beskrivningar främjar spridningen av lokala lösningar och effekten av det gemensamma europeiska stödet till Ukraina.

Erfarenheter och god praxis som vi samlat in, publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats i samband med den uppdaterade informationshelheten samt på det europeiska forumet för vuxenutbildning EPALE som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. På datainsamlingsblanketten är det dessutom möjligt att ge tillstånd till en kontaktbegäran för att samla in närmare intervjumaterial. 

Delta i sammanställningen av praxis med den bifogade blanketten senast tisdagen den 28 februari 2023. Blanketten kan fyllas i av en enskild utbildare, handledare (med organisationens officiella företrädare som kontaktuppgift), utbildningsanordnare eller någon annan myndighet.

Datainsamlingsblanketten öppnas här (webropol)