Euroopan unioni tarjoaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketoimijoille mahdollisuuden tukea sotaa paenneita ja siitä kärsiviä ukrainalaisia.
EU-lippuja lipputangoissa Brysselissä.

(päivitetty 2.2.2023)

Euroopan komissio kannustaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien käynnissä olevia hankkeita mukauttamaan hankkeen toimintaa niin, että hankkeilla voidaan tukea Ukrainasta sotaa paenneita henkilöitä. Hankkeen toimintojen mukauttaminen on vapaaehtoista.

Hanketoimintojen mukauttaminen on mahdollista Erasmus+ -ohjelman kaikissa avaintoimissa (oppimiseen liittyvä liikkuvuus eli KA1 ja yhteistyöhankkeet eli KA2) ja toiminnoissa. Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa Ukrainasta tulevia vapaaehtoisia on mahdollista ottaa vastaan ilman lähettävää tahoa.

Mukautetuissa toimenpiteissä tulee noudattaa ohjelmien sääntöjä. Hanketoimintojen mukauttaminen tai uudelleensuuntaaminen voidaan tehdä vain sellaisiin hankkeen vaiheisiin tai toimintoihin, joita ei ole vielä käynnistetty ja/tai toteutettu. 

Hankkeen edunsaaja pyytää muutoksia kansalliselta toimistolta, joka arvioi muutosten tukikelpoisuuden tapauskohtaisesti. Jos suunnittelet tällaisia muutoksia, ota jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä hankkeesi yhdyshenkilöön. 

Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus pysyy mukautuksista huolimatta samana. Poikkeuksellisia kuluja varten myönnettävää avustusta sekä osallisuustukea voidaan kuitenkin myöntää jo myönnetyn kokonaisavustuksen lisäksi. Hankkeen rahoitusta voi käyttää vain tukikelpoisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi sellaisten materiaalien ja palveluiden osto, jotka eivät liity suoraan hankkeen toimenpiteisiin, ei ole sallittua. 

Hankkeiden tulee yhä pysyä linjassa hankkeen alkuperäisten yleistavoitteiden kanssa, vaikka hankkeen toimenpiteitä mukautettaisiin Ukrainasta paossa olevien tilanteen tukemiseksi.