Uutinen

Opetushallitus on lisännyt ja päivittänyt erityistä tukea koskevia vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkosivuille

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Erityinen tuki Kodin ja koulun yhteistyö
Ikkuna jossa maalilla tehty käsien kuvia

Opetushallitus on käynyt läpi verkkosivuillaan olevia ohjeistuksia liittyen erityistä tukea koskeviin ohjeisiin ja tehnyt niihin päivityksiä. Tämä työ on tehty yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on päivitetty, vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ei ole tehty muutoksia. Muutosten tekeminen vaatisi muutoksia myös lainsäädäntöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus jatkavat edelleen oppimisen tuen kehittämistyötä.

Osa kysymyksistä ja vastauksista on uusia. Näitä ovat esimerkiksi mitä tarkoittaa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa, mitä on erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus, kuka saa opettaa yksilöllistettyä oppimäärää. Uutena usein kysyttynä kysymyksenä ovat milloin tehdään hallintopäätös apuvälineistä ja tukeen liittyvistä palveluista sekä miten tietoa siirretään uudelle opetuksen järjestäjälle. Lisäksi on päivitetty vastauksia kysymyksiin, miten erityisestä tuesta päätetään ja mikä on HOJKS.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määräävään lainsäädäntöön ei ole tullut muutoksia. Kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien vakiintuneesti käyttämät erityisluokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja eivät tällä hetkellä suoraan vastaa kelpoisuusasetuksen virkanimikkeitä. Kelpoisuusvaatimusta tulisi katsoa oppilaalle annettavasta opetuksesta käsin. Tästä aiheesta on myös lisätty usein kysytty kysymys ja vastaus verkkosivuille. 

Lisätiedot:

Opetusneuvos Riia Palmqvist etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Undervisningsråd Maj-Len Engelholm fornamn.tillnamn [at] oph.fi (fornamn[dot]tillnamn[at]oph[dot]fi)

Opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)