Nyheter

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat svaren på vanliga frågor om särskilt stöd på sin webbplats

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Särskilt stöd Samarbete mellan hem och skola
Ikkuna jossa maalilla tehty käsien kuvia

Utbildningsstyrelsen har gått igenom och uppdaterat anvisningarna för särskilt stöd på sin webbplats. Arbetet har utförts i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Svaren har uppdaterats trots att inga ändringar har gjorts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Ändringar i läroplansgrunderna skulle förutsätta en revidering av lagstiftningen. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen fortsätter arbetet med att utveckla stödet för lärande.

En del av frågorna och svaren är nya och behandlar bland annat vad särskilt stöd innebär inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, specialundervisning som ingår i särskilt stöd och vem som får undervisa i en individualiserad lärokurs. En ny fråga gäller när ett förvaltningsbeslut fattas om hjälpmedel och stödtjänster samt hur uppgifter förs över till en ny utbildningsanordnare. Även frågorna och svaren som gäller fattande av beslut om särskilt stöd och den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP) har uppdaterats.

Inga revideringar har gjorts i lagstiftningen som fastställer behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Yrkesbenämningarna specialklasslärare och speciallärare på heltid som används av kommunerna och andra utbildningsanordnare motsvarar för närvarande inte direkt tjänstebeteckningarna i förordningen om behörighetsvillkor. Kraven på behörighet ska beaktas utifrån den undervisning som ges eleven. En fråga som gäller detta har även lagts till på webbplatsen.

Mer information:

Undervisningsråd Riia Palmqvist fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Undervisningsråd Maj-Len Engelholm fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Undervisningsråd Kati Kaplin-Sainio fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)