Tässä osiossa tavoitteena on

  • ymmärtää, mistä kaikesta kielitaito koostuu
  • tunnistaa oma kielitaito oppia kuvailemaan omaa kielitaitoa eri kielissä
  • oppia, miten viestitään kielitietoisesti
  • pohtia oman kielitaidon kehittämistä työelämässä ja jatko-opinnoissa.
Pelkistetty megafoni pyöreällä taustalla.

Sivun kappaleissa ehdotetaan aiheeseen liittyviä tehtäviä, jotka kaikki löytyvät tämän tukimateriaalisivuston tehtävät-sivulta.