Kännykällä kuvataan videota. Taustalla näkyy ihmishahmo ja karhun tassu.

Miten draamakasvatus tukee laaja-alaista osaamista? Miten improvisaatio liittyy työelämätaitoihin? Mitä kaikkea elokuvakasvatus pitää sisällään?  

Draama ja elokuva ovat sekä oppimisen välineitä että kohteita. Kumpaankin liittyy vahva toiminnallinen ja elämyksellinen ulottuvuus. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi lukukokemusten käsittelyssä ja erilaisten tekstien tuottamisessa.  Elokuvakasvatus linkittyy myös mediakasvatukseen ja digitaaliseen tarinankerrontaan. Tällä sivulla syvennytään draamakasvatukseen ja improvisaatioon sen osana sekä elokuvakasvatukseen.