Hyppää pääsisältöön

LUKILOKI – Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen


Kaipaatko uusia ideoita opetuksen kehittämiseen? Tutustu LUKILOKI-koulutusohjelmassa tuotettuihin materiaaleihin.

Kuinka kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan? Kuinka tukea varhaisia oppimisvalmiuksia? Miten ohjata luku-ja kirjoitustaitoja eri oppiaineissa? Miten tukea osallisuutta ja monikielisyyttä? Entä jos lukeminen tai kirjoittaminen ei suju?

Sivuston materiaalit pohjautuvat tutkimustietoon ja siihen perustuviin käytännön sovelluksiin. Ne tukevat opetushenkilöstön osaamista eri kasvatus-ja koulutusasteilla ja eri oppiaineissa. Sivustolla perehdytään monilukutaidon ohjaamiseen sekä oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Innostavia hetkiä opetuksen kehittämisen parissa!

Kohti monilukutaitoa

Monilukutaito ja kielitietoisuus

Monilukutaito ja kielitietoisuus

Miten tukea monilukutaitoiseksi kasvua, monikielisyyttä ja oppijoiden osallisuutta?

Tulkinnan ja tuottamisen taitoja digiajassa

Tulkinnan ja tuottamisen taitoja digiajassa

Miten nettilukutaitoja voi ohjata? Millä tavoin tekstien monimuotoistuminen vaikuttaa kirjoittamiseen?

Sanataide ja kirjallisuus – ilmaisun voimaa

Sanataide ja kirjallisuus – ilmaisun voimaa

Miten innostaa oppijaa lukemaan ja kirjoittamaan? Millaista on elämyksellinen lukeminen ja yhteisöllinen kirjoittaminen?

Draama ja elokuva – kokijasta tekijäksi

Draama ja elokuva – kokijasta tekijäksi

Millä tavoin draamakasvatus tukee laaja-alaista osaamista? Miten tekstejä voi tarkastella elokuvakasvatuksen keinoin?

Ohjelmointi osana tarinankerrontaa

Ohjelmointi osana tarinankerrontaa

Miten ohjelmointi voi innostaa oppimaan luku-ja kirjoitustaitoja? Mikä on haarautuva tarina?

Yksilölliset kehityspolut ja oppimisen tuki

Luku-ja kirjoitustaitojen kehityksen vaiheet

Luku-ja kirjoitustaitojen kehityksen vaiheet

Miten luku-ja kirjoitustaito rakentuvat? Millaisia kielellisiä taitoja ne edellyttävät?

Lukivaikeuksien riskitekijät

Lukivaikeuksien riskitekijät

Millä tavalla lukivaikeuksien varhaiset riskitekijät ovat yhteydessä taitojen oppimiseen? Kuinka kehitystä voi tukea?

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Millaisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet voivat olla? Miten oppimista voidaan tukea?

Lukivaikeuksien arviointi ja tuen suunnittelu

Lukivaikeuksien arviointi ja tuen suunnittelu

Mihin ja miksi arviointia tarvitaan? Mitä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon?

Lukivaikeudet, esteettömyys ja osallisuus

Lukivaikeudet, esteettömyys ja osallisuus

Millaiset keinot ja tekijät auttavat selviytymään opinnoissa ja elämässä lukivaikeuksista huolimatta?

Sivuston tekijät

Sivuston sisältöjä ovat olleet laatimassa luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen asiantuntijat, tutkijat, opettajat sekä muut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset. Sivuston toimittajat ovat LUKILOKI-koulutuksen asiantuntijat Merja Kuosmanen, Auli Lehtinen, Sanna Luokomaa, Elina Mäkinen, Sanna Rantala, Tiina Siiskonen sekä professori Marja-Kristiina Lerkkanen.

Opetushallituksesta mukana on ollut opetusneuvos Minna Harmanen. Sivuston kuvittaja on Terese Bast.

LUKILOKI-koulutuksen on rahoittanut Opetushallitus ja järjestänyt Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.
Sivuston viitetiedot
Kuosmanen, M., Lehtinen, A., Luokomaa, S., Mäkinen, E., Rantala, S., Siiskonen, T., & Lerkkanen, M-K. (toim.), LUKILOKI – Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen. Opetushallituksen verkkosivut: https://www.oph.fi/lukiloki. Julkaistu: 1.1.2023. Viitattu: päivämäärä.
Yksittäisen tekstin viitetiedot, esimerkiksi:
Saario, J. & Sulkunen, S. (2022). Kieli ja tekstit eri tiedonaloilla. Sivustolla LUKILOKI – Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen (toim. M. Kuosmanen, A. Lehtinen, S. Luokomaa, E. Mäkinen, S. Rantala, T. Siiskonen & M-K. Lerkkanen). Opetushallituksen verkkosivut: https://www.oph.fi/lukiloki. Julkaistu: 1.1.2023. Viitattu: päivämäärä.
Lukuliikkeen tunnus, Jyväskylän yliopiston logo, Opetushallituksen logo sekä Niilo Mäki -instituutin logo.