Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä.

Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on:

  1. Oppia tuntemaan yksittäistä lasta
  2. Mahdollistaa huoltajien osallisuus lapsensa varhaiskasvatukseen
  3. Ymmärtää lasten välisiä suhteita
  4. Tunnistaa ja tiedostaa henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta.

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle laadittu materiaali avaa sitä, miten pedagoginen dokumentointi määrittyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä antaa esimerkkejä siitä, miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi voi käytännössä toteutua.

Materiaalin esimerkit painottuvat päiväkoteihin, mutta ne ovat sovellettavissa myös perhepäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatukseen. Ei ole vain yhtä tapaa toteuttaa pedagogista dokumentointia.

Videolla tutustutaan pedagogiseen dokumentointiin ja sen tavoitteisiin