Syvenny tutkimustietoon pienten lasten digitaalisesta lukutaidosta ja inspiroidu tieteellisestä tiedosta.
Pienten lasten digitaalinen lukutaito

Katsauksessa tarkastellaan pienten lasten lukutaitoa, erityisesti digitaalisen lukutaidon (eng. digital literacy) näkökulmasta. Tutkimuskatsauksessa pienten lasten digitaaliseen lukutaitoon syvennytään tutkimusperustaisten teemojen kautta. Katsaukseen on sisällytetty pohdintakysymyksiä, joita voi käyttää pedagogisen suunnittelun tukena. Katsauksen tarkoituksena on tarkastella digitaalista lukutaitoa tutkimuslinssien läpi – ja käytännönläheisesti. 

Tutkittua tietoa

Digitaalisessa lukutaidossa – kuten digitaalisessa osaamisessa ylipäänsä – luova tuottaminen, aktiivinen toimijuus sekä ajattelun taidot ovat keskiössä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2022) digitaalisen lukutaidon edistäminen liittyy erityisesti monilukutaidon ja digitaalisen osaamisen osa-alueisiin (laaja-alainen osaaminen) sekä kielten rikas maailma -oppimisen alueeseen.

Katsaukseen sisälletyt tutkimukset esitetään tiivistelmineen, saatavuustietoineen sekä konkreettisine tuloksineen. Tiivistelmät on käännetty suomeksi, vaikka itse tutkimus olisikin eri kielellä.

Hymyilevät lapset