Koronatilanteen tasaantuessa on tavoitteena luoda yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Taiteen perusopetuksessa annetaan edellytyksiä oppilaiden myönteisille tunnekokemuksille, oppimisen ilolle ja uutta luovalle toiminnalle. Opettajien pedagogisilla ratkaisuilla edistetään oppimista ja innostetaan kehittämään omaa osaamista. Taiteen perusopetuksen eri taiteenaloille ominaisen työskentelyn, oppimisen ja osaamisen arvioinnin kannustavuus ovat entistäkin tärkeämpiä koronatilanteesta palautumisessa.
Muusikoita soittamassa keskenään.

Sivuja ei enää päivitetä. Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesällä 2022.

Koronatilanteesta palautumisen lisäksi taiteen perusopetuksen oppilaitosten ilmapiiriin on voinut vaikuttaa myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Poikkeuksellisten tapahtumien samanaikaisuus ja toisaalta erilaisuus vaikuttavat taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintaan. 

Palautumiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo kriisien aikana. Poikkeuksellisena aikana keskeisintä on turvata mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen ja koulutuksen arki lapsille ja nuorille. Oppilaitoksissa keskitytään huolehtimaan oppimisen ilosta ja harrastamisen arjesta sekä oppilaitoksen henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Oppilaitosjohdon ja muun henkilöstön on tärkeää pystyä keskittymään opetus- ja ohjaustyöhön. Poikkeuksellisena aikana on myös voitu oppia uutta ja löytää uusia toimintatapoja ja vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Samoin on voinut olla välttämätöntä ottaa käyttöön toimintamalleja, joista on syytä luopua normaalioloihin palattaessa.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten henkilöstö on tehnyt erittäin tärkeää ja hienoa työtä oppimisen, hyvinvoinnin ja oppilaitoksen arjen toiminnan turvaamiseksi. Oppilaitosyhteisöissä on onnistuttu kehittämään resilienssiä ja kriisinkestävyyttä, joita tarvitaan edelleen. Koronapandemian vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia, ja niitä voi vielä tulla viiveellä näkyviin pitkän ajan kuluessa. Korona-ajan vaikutukset kietoutuvat muiden kriisien vaikutuksiin, eikä enää välttämättä voida tunnistaa yksiselitteisesti, mistä mikäkin johtuu.