När coronasituationen stabiliseras är målet att tillsammans skapa en smidig, välmående och trygg vardag. Inom den grundläggande konstundervisningen ges förutsättningar för elevernas positiva känsloupplevelser, inlärningsglädje och nyskapande verksamhet. Lärarnas pedagogiska lösningar främjar lärandet och inspirerar till att utveckla den egna kompetensen. Uppmuntran till arbete, lärande och bedömning av kunnande inom olika konstområden inom den grundläggande konstundervisningen är allt viktigare för återhämtningen från coronasituationen.
 Musiker som spelar tillsammans.

Sidorna uppdateras inte längre. Den här sidan uppdaterades senast sommaren 2022.

Förutom återhämtningen efter coronapandemin kan även Rysslands attack mot Ukraina ha påverkat atmosfären vid läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen. Samtidiga och annorlunda exceptionella händelser påverkar verksamheten vid läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen. 

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid återhämtningen redan under kriserna. Under exceptionella tider är det viktigaste att trygga en så vanlig och god vardag som möjligt inom fostran och utbildning för barn och unga. Läroanstalterna fokuserar på att sörja för glädjen i lärandet och vardagen i samband med fritidssysselsättningarna samt på välbefinnandet och orken hos personalen. Det är viktigt att ledningen för läroanstalten och den övriga personalen kan koncentrera sig på undervisnings- och handledningsarbetet. Under den undantagstiden har man också kunnat lära sig nytt och hitta nya tillvägagångssätt och styrkor som kan utnyttjas i framtiden. Likaså har det kunnat vara nödvändigt att ta i bruk verksamhetsmodeller som man bör frångå från när man återgår till normala förhållanden. 

Personalen inom den grundläggande konstundervisning har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga lärandet, välbefinnandet och läroanstaltens vardag. I gemenskapen vid läroanstalten har man lyckats utveckla resiliens och kristålighet, som fortfarande behövs. Effekterna av pandemin kan vara långvariga och de kan ännu synas med fördröjning under en lång tid. Effekterna av coronatiden är sammanflätade med effekterna av andra kriser och man kan inte nödvändigtvis längre entydigt identifiera vad de olika konsekvenserna beror på.