Sivuja täydennetään syksyn 2021 aikana.

Opettajan tekemän päättöarvioinnin tueksi on laadittu toiseen kotimaiseen kieleen ja vieraisiin kieliin tukimateriaalia.

Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia
- tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa
- päättöarvosanan muodostamisessa
- kriteerien käytössä osana päättöarviointia.
Oppilaita ruotsintunnilla istumassa pulpetissa