Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin tueksi on laadittu oppiainekohtaista materiaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa, päättöarvioinnin antamisessa ja kriteerien käytössä.

Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia
- tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa
- päättöarvosanan muodostamisessa
- kriteerien käytössä osana päättöarviointia.
Oppilaita ruotsintunnilla istumassa pulpetissa.