Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä. Opetus järjestetään perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja niiden pohjalta laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.
Aikuisopiskelijat tekevät ryhmätöitä

Perusopetuksen osalta Opetushallitus on hyväksynyt uskonnon opetussuunnitelmien perusteet seuraaviin oppimääriin:

 • evankelisluterilainen uskonto
 • ortodoksinen uskonto
 • adventistinen uskonto
 • bahá’í-uskonto
 • buddhalainen uskonto
 • helluntailiikkeen uskonto
 • Herran kansa ry:n uskonto
 • islam uskonto
 • juutalainen uskonto
 • katolinen uskonto
 • Krishna-uskonto
 • Kristiyhteisön uskonto
 • Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskonto
 • vapaakirkollinen uskonto

Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa yhtenä yhteisenä oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskontoa opetetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti kaikkia uskonnon oppimääriä sitovia ja kaikille yhteisiä osuuksia ovat oppiaineen tehtävä, opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet sekä perusteiden määräykset, jotka koskevat uskonnon oppimisympäristöjä ja työtapoja, ohjausta, eriyttämistä ja tukea sekä arviointia. Lisäksi kymmeneen oppimäärään on laadittu 2014 perusteiden mukaiset tarkennetut oppimääräkuvaukset, joissa kaikille yhteisiä sisältöjä tarkennetaan kunkin oppimäärän luonteen mukaisesti.

Opetussuunnitelman perusteissa 2014 annettiin tarkennetut oppimääräkuvaukset viiteen uskonnon oppimäärään: evankelisluterilaiseen uskontoon, ortodoksiseen uskontoon, katoliseen uskontoon, islamin uskontoon ja juutalaiseen uskontoon.

Vuonna 2020 annettiin tarkennetut oppimääräkuvaukset adventistiseen uskontoon, bahá’í-uskontoon, buddhalaiseen uskontoon, helluntailiikkeen uskontoon ja Krishna-uskontoon.

Herran kansa ry:n uskonnon, Kristiyhteisön uskonnon, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskonnon ja vapaakirkollisen uskonnon osalta noudatetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisia, kaikkia uskonnon oppimääriä koskevia määräyksiä. Oppimääräkohtaisten tarkennusten osalta noudatetaan edelleen soveltuvin osin aiemmin laadittuja paikallisia opetussuunnitelmia.

Katsomusaineiden opetuksen järjestäminen

Opetushallituksen sivuilla esitetyt taulukot avaavat tarkemmin, mihin oppiaineeseen tai uskonnon oppimäärään oppilaan täytyy tai on mahdollista osallistua, jos hän

 • kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon
 • kuuluu ortodoksiseen kirkkokuntaan (Suomen ortodoksinen kirkko)
 • kuuluu johonkin muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (kuin evankelis-luterilainen kirkko tai Suomen ortodoksinen kirkko)
 • ei kuulu mihinkään Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan.