Lukuvuonna 2022–2023 vapaan sivistystyön tavoitteena on jatkaa koulutusten kautta toteutuvaa osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. Koronatilanteen tasaantuessa on tärkeää kiinnittää huomiota johdon, muun henkilöstön ja opiskelijoiden tilanteesta palautumiseen sekä heidän tarvitsemaansa tukeen ja ohjaukseen.
Kuvituskuvassa nuori miesopiskelija

Sivuja ei enää päivitetä. Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesällä 2022.

Oppilaitosten johto ja henkilöstö ovat tehneet erittäin tärkeää ja hienoa työtä osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämisen turvaamiseksi koronatilanteesta huolimatta. Koronapandemian vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia, ja niitä voi vielä tulla viiveellä näkyviin pitkän ajan kuluessa.   
Tältä sivulta löytyy näkökulmia lukuvuoden 2022–2023 koronatilanteesta palautumisen suunnitteluun ja käytännön toiminnan tueksi.

Oppilaitosyhteisöissä on onnistuttu kehittämään resilienssiä ja kriisinkestävyyttä, joita tarvitaan edelleen. Kriisinkestävyyttä oppilaitoksissa tarvitaan erityisesti juuri nyt yhteiskuntaamme ja maailmaa kuormittavassa tilanteessa johtuen yhteiskunnan monihäiriötilanteesta. Koronaviruspandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen lisäksi monia kuormittaa tietoisuus ilmastokriisistä.

Kansanopistojen tulee huomioida, että etäopetuksen järjestämistä koskevan väliaikaisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.8.2022.

Osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää lisäksi perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta. Näille koulutusasteille on omat koronatilanteesta palautumisen sivut. Koronatilanteen jatkumiseen liittyvät kaikille kasvatus- ja koulutusasteille yhteiset varautumissivut löydät täältä: Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa 1.8.2022


Lue lisää kriisinkestävyydestä: Tavallinen, turvallinen arki antaa hyvän pohjan kriisinkestävyydelle