KA121 -toiminnon rahoitushaku on tarkoitettu Erasmus+ -ohjelman ammatillisen koulutuksen akkreditoiduille toimijoille. Erasmus+ -ohjelmasta jaettava rahoitusosuus tukee akkreditoituja toimijoita Erasmus+ -suunnitelman toteuttamisessa. Rahoitushaku järjestetään vuosittain koko ohjelmakauden ajan.

Rahoitushaussa akkreditoitu toimija

  • hakee avustusta kerrallaan 15 kuukauden ajalle
  • käyttää hakuprosessissa liikkuvuuksien suunnittelun tukena Erasmus+ suunnitelmaa
  • hakee kaikkia ammatillisen koulutuksen liikkuvuustoimintoja yhdellä hakemuksella liikkuvuuden eri kohderyhmille

Lähtökohtana on, että budjetti suunnitellaan niin realistiseksi kuin mahdollista. Hakemuksen luvut ovat akkreditoidun koulutuksen järjestäjän asettamat tavoitteet liikkuvuuden toimeenpanoon ja toteutukseen.