Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin liikkuvuus- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2021 – 2027. Ohjelma tukee korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelmassa edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ohjelman painopisteitä ovat inkluusio ja moninaisuus, digitalisaatio, ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan.
Kuvituskuva, korkeakouluopiskelijat suunnittelevat yhdessä
Erasmus-ohjelma on keskeinen korkeakoulutuksen kansainvälistäjä: yli 30 vuoden aikana sen kautta on Suomesta muualle Eurooppaan lähtenyt opiskelijavaihtoon yli 90 000 ja harjoittelijavaihtoon yli 13 000 opiskelijaa. Vastaavasti Suomeen on tullut vaihtoon 120 000 korkeakouluopiskelijaa. Lisäksi pari tuhatta suomalaiskorkeakoulujen henkilökunnan jäsentä liikkuu ohjelman kautta vuosittain.

Erasmus+ -ohjelman Suomen kansallinen toimisto on Opetushallituksessa. Kansallinen toimisto myöntää ja hallinnoi rahoitusta Suomessa ja vastaa ohjelmatiedotuksesta. Osa Erasmus+ -kehittämishankkeista hallinnoidaan Euroopan komission toimeenpanovirastossa.