Erasmus+ för högre utbildning är Europeiska unionens mobilitets- och samarbetsprogram för högskolor 2021–2027. Programmet stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet. Programmets tyngdpunkter är inklusion och mångfald, digitalisering, miljömedvetenhet och bekämpning av klimatförändringen samt deltagande i samhällelig verksamhet.
Kuvituskuva, korkeakouluopiskelijat suunnittelevat yhdessä
Programmet Erasmus har haft en stor inverkan på högskolornas internationalisering. Under mer än 30 år har sammanlagt över 90 000 studerande åkt på studentutbyte och över 13 000 på praktikantutbyte från Finland ut i Europa genom programmet. På motsvarande sätt har det kommit 120 000 högskolestuderande på utbyte till Finland. Därtill åker några tusen personalmedlemmar från högskolor i Finland årligen på utbyte genom programmet.

 

Finlands nationella programkontor för Erasmus+ finns vid Utbildningsstyrelsen. Det nationella kontoret beviljar och administrerar finansieringen i Finland och ansvarar för att informera om programmet. Vissa av utvecklingsprojekten inom Erasmus+ administreras vid kommissionens genomförandeorgan.