Swot-analyysitehtävässä osallistuja pohtii organisaatiotaan sen arvon pohjalta, jonka hän valitsi tasolla 1 julisteita tutkiessaan.

Juliste 5
 • suositusaika 10-15 minuuttia

Swot-analyysissa tarkastellaan arvoa nelikentän avulla. Swot-kirjainyhdistelmä tulee sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats. Nelikentässä arvioidaan arvon toteutumista 4 eri näkökulmasta.

Vinkki

Voitte toteuttaa tehtävän myös pienryhmissä keskustellen. Silloin tehtävälle on hyvä varata enemmän aikaa.

Tehtävä

 1. Osallistuja valitsee arvon, jonka kanssa hän työskenteli tasolla 1 julisteita tarkkaillessaan.
 2. Osallistuja piirtää paperille nelikentän alla olevan taulukon tapaan.
 3. Osallistuja arvioi itsenäisesti arvon toteutumista ja sen mahdollisuuksia ja uhkia suhteessa organisaatioonsa ja siellä tehtäviin töihin. Taulukosta löydät auttavia kysymyksiä.

Vahvuudet (Strength)

 • Missä tilanteissa arvo toteutuu vahvasti?
 • Mitä vahvuuksia organisaatollamme on suhteessa arvon toteutumiseen?

Heikkoudet (Weakness)

 • Mitkä ovat organisaatiomme heikkoudet suhteessa arvoon?
 • Mitä organisaatiostamme tai toiminnastamme puuttuu?

Mahdollisuudet (Opportunities)

 • Mitä mahdollisuuksia arvo toteutuessaan tuo organisaatiollemme?

 

Uhat (Threats)

 • Mitkä ovat organisaatiomme uhat, jos arvo ei toteudu?
 • Mitkä ovat uhat, jos arvo toteutuu?