Ihmisoikeuskasvatus tarkoittaa ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Se on ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista. Tältä sivulta saat tietoa ja tukea ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten käsittelyyn oppitunneilla ja koulun muissa tilanteissa. Sivulta löytyy esimerkiksi oppaita ja materiaalia mediakasvatukseen, monikulttuurisuuteen,sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen liittyen.
Nuoret rakentavat taloa