Kielitietoisuus mainitaan perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa osana koulun toimintakulttuuria. Se on siis läsnä koulun kaikessa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Mutta mitä kielitietoisuus on?
Yksinkertaisessa, vihreäsävyisessä ja -taustaisessa piirroskuvassa näkyy käsi, joka kulkee Braille-kirjoituksen päällä.

Kirjoittajat: Kristiina Holm ja Niina Putkonen