Miten kestävyyttä voi vahvistaa lapsiryhmässä? Miksi kestävä muutos ei näy vieläkään varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintakulttuurissa? Mihin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan yltää juurtuvalla kestävyydellä ja asennoituneella muutoksella? Näihin ja muihin kestävään tulevaisuuteen suuntaavaan toimintakulttuurin muutokseen liittyviin kysymyksiin löydät vastauksen tälle sivulle nostetuista artikkeleista.

Toimintakulttuurin muutos

Sivua päivitetään säännöllisesti, ja eri koulutusasteita koskevia materiaaleja lisätään tulevaisuudessa. Olemassaolevia artikkeleita on suositeltavaa soveltaa myös muille asteille.