Miten kestävyyttä voi vahvistaa lapsiryhmässä? Miksi kestävä muutos ei näy vieläkään koulujen toimintakulttuurissa? Mihin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan yltää juurtuvalla kestävyydellä ja asennoituneella muutoksella? Näihin ja muihin kestävään tulevaisuuteen suuntaavaan toimintakulttuurin muutokseen liitttyviin kysymyksiin löydät vastauksen tälle sivulle nostetuista artikkeleista.

Toimintakulttuurin muutos

Sivua päivitetään säännöllisesti, ja eri koulutusasteita koskevia materiaaleja lisätään tulevaisuudessa. Olemassaolevia artikkeleita on suositeltavaa soveltaa myös muille asteille.