Hur kan vi stärka hållbarheten i en barngrupp? Varför syns den hållbara förändringen fortfarande inte i skolornas verksamhetskultur? Vad kan daghemmen, skolorna och läroanstalterna uppnå genom förankrad hållbarhet och förändring med attityd? I artiklarna på den här sidan hittar du svar på dessa och andra frågor med anknytning till en förändring av verksamhetskulturen som riktar blicken mot en hållbar framtid.
Toimintakulttuurin muutos

Sidan uppdateras regelbundet och material för olika utbildningsstadier läggs till i framtiden. Vi rekommenderar att tillämpa de befintliga artiklarna också på andra utbildningsstadier.