Uutinen

Joulukuinen seminaari kokosi yhteen sujuvien siirtymien kehitystyötä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Elinikäinen ohjaus Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus
Sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohanke toteutti joulukuun ensimmäisenä päivänä webinaarin, jossa esiteltiin hankkeen parissa tehtyä kehitystyötä. Vastaavia sujuvien siirtymien edistämiseksi tehtyä kehittämistyötä esitteleviä seminaareja on järjestetty viime vuosina lukuisia. Tällä kertaa tähän kokonaan etäyhteyksin toteutettavaan webinaariin saapui paikalle noin 80 kuuntelijaa.
Zoomi - Sujuvia siirtymiä edistämässä

Webinaarissa kuultiin ensimmäisenä Aalto yliopiston työelämäprofessorin Lauri Järvilehdon mielenkiintoinen puheenvuoro uuden ajan oppimisesta. Järvilehdon mukaan elämme murroksen aikaa, jossa tulevaisuuden ennustettavuus on muuttunut hankalaksi. Tämän vuoksi myös käsitystä oppimisesta tulisi muuttaa joustavampaan suuntaan. Juuri hankkeissa tehtävä kokeileva kehittäminen antaa kyvykkyyttä toimia muutoksessa. Järvilehdon jälkeen Maria Käkelä SAKU ry:stä ja Laura Jauhola OwalGroupista esittelivät Kiinni strategiaa -mallin, jonka he kytkivät seminaarissa julkaistun Zoomin vaikuttavuusselvityksen tuloksiin. Kiinni strategiaan -mallista ja Zoomin vaikuttavuusselvityksestä voit lukea alla olevista linkeistä lisää.

Webinaarissa kuultiin myös yhteensä yhdestätoista erilaisesta sujuvien siirtymien kehittämistyöstä, jota hankkeiden edustajat esittelivät: Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen edustajat esittelivät oppilaitosnuorisotyöntekijän roolia ammattiopistossa; Yhessä eteenpäin -hankkeen edustajat kertoivat VEKE – asuntolaohjauksen vertaiskehittämisestä; Perusta-hankkeesta tultiin kertomaan OPVA – opintojen tuella ammattiin -mallista; Transit-hankkeen edustaja esitteli yhdyskuntapalvelujen opinnollistamista; Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hankkeesta esiteltiin urheilijan urasuunnittelutyökalu; Satauraa ammatillisesta -hankkeesta kerrottiin podcastien hyödyntämisestä koulutuksessa; Tukipolusta ja Varustamosta tultiin kertomaan nivelvaiheohjauksesta, polunavauksesta, koulutustulkkauksesta sekä telakkapajasta ja telakkatoimintamallista.

Webinaarin loppupuolella kuultiin vielä Zoomi – Sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohankkeen mallinnusprosessista, jossa tavoitteena on tuoda koordinoiduissa hankkeissa tehty kehittämistyö samojen teemojen alle. Mallinnusprosessin tavoitteena on luoda niin sanotut teemakohtaiset mallit, jotka kuvaavat edellytyksiä sujuville siirtymille: Mitä ainakin tulee toteutua, jotta siirtymä toteutuu sujuvasti? Ihan lopuksi kuultiin myös Oikeus osata -kehittämisohjelman terveiset ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon edistämisestä. Keskustelussa korostui tarve yhteistyölle, sillä Zoomin ja Oikeus osata -hankkeissa tehdään kehittämistyötä samojen teemojen parissa. Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Webinaarin keskustelut jatkuvat 31.1.2021 saakka HowSpace-alustalla, jossa osa esityksissä on myös nähtävissä videona. Sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohanke järjestää seuraavat kaikille sujuvista siirtymistä kiinnostuneille suunnatut kehittämispäivät keväällä 2022. Tilaisuuksista saa lisätietoa koordinaatiohankkeen verkkosivuilta tai tilaamalla Sujuvien siirtymien uutiskirjeen. Voit myös liittyä Sujuvien siirtymien verkostoon ottamalla sähköpostitse Zoomiin yhteyttä.

Lisätietoa
zoomi [at] oph.fi

 

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-30.6.2022. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitus).