Nyheter

Seminarium förde samman utvecklingsarbete för att främja smidiga övergångar

Utbildning och examina Yrkesutbildning Livslång vägledning Utveckling av utbildningen Undervisning och handledning
Den första december hölls ett webbinarium inom ramen för koordineringsprojektet Smidiga övergångar, där man presenterade det utvecklingsarbete som man genomfört inom projektet. Under de senaste åren har det ordnats ett flertal motsvarande seminarier där utvecklingsarbetet för att främja smidiga övergångar har presenterats. Den här gången deltog ungefär 80 åhörare i evenemanget som ordnades digitalt.
Zoomi - Sujuvia siirtymiä edistämässä

Webbinariet inleddes av Aalto-universitetets arbetslivsprofessor Lauri Järvilehto, som höll ett anförande om lärandet i en ny tid. Enligt Järvilehto lever vi i en brytningstid, där det har blivit svårt att förutse framtiden. Därför borde vi också ha en mer flexibel syn på lärandet. Det försöksinriktade utvecklingsarbetet som man gör inom de olika projekten är precis den typ av verksamhet som ger ett kunnande att hantera de pågående förändringarna. Efter Järvilehtos anförande presenterade Maria Mäkelä från SAKU rf. och Laura Jauhola en modell för hur utvecklingsarbetet kan kopplas till organisationens strategi (på finska Kiinni strategiaan -malli). Mer information om modellen och utredningen av effekter av Zoomi-projektet finns bakom länkarna i slutet av nyheten.

Deltagarna i webbinariet fick även ta del av sammanlagt elva olika berättelser om hur man inom de olika projekten (på finska) har arbetat med att utveckla smidiga övergångar. Företrädarna för projektet Keskeyttämisestä kohtaamisen berättade om ungdomsarbetarens betydelse vid en yrkesläroanstalt. Projektet Yhdessä eteenpäin berättade om benchmarking inom internathandledningen och aktörerna inom projektet Perusta presenterade en modell för hur studier stöder möjligheterna att komma in i arbetslivet. Transit-projektets företrädare berättade om identifiering av kunnande inom samhällstjänstgöring. Projektet Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä presenterade ett verktyg för karriärplanering för idrottare och projektet Satauraa ammatillisesta berättade om hur man kan använda podcaster i utbildningen. Från Tukipolku och Varustamo var man därtill på plats för att berätta om bland annat handledning i övergångsskedet och utbildningstolkning.

Under den senare delen av webbinariet presenterades också det arbete som gjorts inom koordineringsprojektet Zoomi ─ Smidiga övergångar, där man har haft som mål att samla utvecklingsverksamheten inom de olika projekten enligt olika gemensamma teman. Syftet med processen har varit att ta fram temaspecifika modeller som beskriver vad som förutsätts för en smidig övergång: Vad behöver åtminstone förverkligas för att övergången ska kunna genomföras smidigt? Slutligen fick deltagarna ta del av hälsningar från utvecklingsprogrammet Rätt att kunna, som har i syfte att främja kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen. I diskussionerna betonades ett behov av samarbete, eftersom man inom projektet Zoomi och utvecklingsprogrammet Rätt att kunna genomför utvecklingsarbete inom samma teman. Tillsammans kan vi göra mer!

Diskussionerna som kom igång under webbinariet fortsätter fram till 31.12.2022 på plattformen Howspace, där en del av presentationerna också finns i videoformat. 

 Koordineringsprojektet Smidiga övergångar ordnar följande utvecklingsdagar under våren 2022 för alla som är intresserade av ämnesområdet. Mera information om evenemangen får man på koordineringsprojektets webbplats eller genom att beställa på projektets nyhetsbrev. Du kan också ansluta dig till nätverket Smidiga övergångar genom att ta kontakt med e-post till Zoomi-projektet.

Ytterligare information
zoomi [at] oph.fi (zoomi[at]oph[dot]fi)

Projektet ZOOMI ─ Smidiga övergångar är ett nationellt ESF-finansierat koordineringsprojekt inom delområdet Smidiga övergångar som är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdshelhet Relevant kunnande. Projektet koordineras av utvecklingsnätverket Smidiga övergångar och genomförs av Utbildningsstyrelsen tillsammans med Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf. 1.5.2019─30.6.2022. Projektet finansieras av NTM-centralen i Norra Österbotten med projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF).