Uutinen

Lomakausi lähestyy – tutustu ajankohtaisiin tukimateriaaleihimme

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Koronapandemian värittämä lukuvuosi lähestyy loppuaan. Tilanne on parempi, mutta edelleen on syytä noudattaa eri alueilla voimassa olevia paikallisia suosituksia ja rajoituksia, jotta sama kehitys myös jatkuisi. Opetushallituksen ohjeita keväällä ja kesällä ajankohtaisiin asioihin löydät verkkosivuiltamme. Valmistaudumme jo myös tulevaan syksyyn: tukimateriaalia uuden lukuvuoden aloittamiseen on tulossa pian.
Kaksi poikaa koulun käytävällä selin kameraan.

Verkkosivuiltamme löydät tietoa esimerkiksi seuraavista asioista: 

Oppilas- ja opiskeluhuoltopalvelut ovat oppilaiden ja opiskelijoiden tukena myös kesäaikana. Muistathan informoida oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia siitä, mistä psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan tai lääkärin palveluja saa kesällä. Tiedon on hyvä olla esimerkiksi koulun tai oppilaitoksen verkkosivuilla. 

Päätökset kevään juhlista tehdään paikallisesti

Kevään juhlat tuovat iloa ja piristystä arkeen, mikä on tärkeää pitkän ja poikkeuksellisen lukuvuoden jälkeen. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa voi järjestää juhlia, jos järjestelyissä pystytään noudattamaan voimassa olevia suosituksia ja paikallinen koronatilanne sen sallii. Lähikontaktien välttämiseksi mahdollisuus turvavälien ylläpitämiseen tulee varmistaa tilajärjestelyillä: juhlien henkilömäärä pitäisi rajoittaa sellaiseksi, että juhlatilassa on mahdollista säilyttää yli 2 metrin tila henkilöiden välillä. Päätökset juhlista tehdään paikallisesti.

Juhlien valmisteluissa, niihin liittyvien esitysten harjoituksissa ja itse tilaisuuksissa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koronatilanteeseen liittyvät suositukset sekä alueelliset suositukset ja rajoitukset esimerkiksi kokoontumisiin liittyen. 

Kevätjuhlien ohjelmaan on tulossa käyttöön kaikille kasvatus- ja koulutusasteille myös valtionhallinnon puolelta videoita, joita voi hyödyntää paikallisesti osana juhlia. Valmistelutyötä tehdään valtioneuvoston kansliassa ja jaamme ne käyttöön heti, kun ne valmistuvat.

Valmistaudumme Opetushallituksessa parhaillaan myös syksyyn

Opetushallituksessa selvitetään yhdessä erilaisten sidosryhmien ja kasvatus-, opetus- ja koulutusalan ammattilaisten kanssa sitä, millaista tukea kentällä tarvitaan paikallisten korona-exit-suunnitelmien laatimiseen, kun aletaan paikata korona-ajan ja etäopetusjaksojen aiheuttamaa oppimis- ja hyvinvointivelkaa. Valmistautumista koronan jälkeiseen aikaan tehdään laajassa yhteistyössä, jotta voimme varmistaa sen, että tarjoamamme tuki on sellaista, mikä todella tukee arjen työssä. Kerromme näistä toimenpiteistä ja tuen muodoista lisää heti, kun se on mahdollista.

Emme tiedä vielä, minkälaisessa tilanteessa syyslukukausi 2021 käynnistyy epidemian osalta, mutta toivomme, että hyvä kehitys jatkuu ja uusi lukuvuosi pystytään kaikkialla aloittamaan lähiopetuksessa. Toivon mukaan tilanne on sellainen, että kouluissa voidaan jo tarttua koronan vaikutusten korjaamiseen ja tehdä töitä esimerkiksi oppimisvajeen paikkaamiseksi. 

Lainsäädännön ja ohjeistuksen näkökulma syksyyn on samankaltainen kuin nyt voimassa oleva. Perusopetuslain 20 a §:n ja ammatillisen koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisten muutosten jatkamista lukuvuodeksi 2021–2022 valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten (mkl. 58 c §) jatkamisesta syyslukukaudeksi on annettu eduskunnalle hallituksen esitys. THL:n ja OKM:n suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana ovat toistaiseksi voimassa. Tukimateriaaleissamme löytyy aina ajantasainen tieto ja ohjeistus myös siihen, jos syksyllä joudutaan turvautumaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja etäopetukseen.

Seuraamme koronaepidemian kehittymistä koko ajan ja tarvittaessa reagoimme muutoksiin nopeasti myös kesäkaudella.