Uutinen

Oppivelvollisuus laajenee ammatilliseen koulutukseen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen
Oppivelvollisuus laajenee ja jatkossa kaikki alle 18-vuotiaat ovat oppivelvollisia. Jokaiselle nuorelle varmistetaan mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Oppivelvollisuusiän noston lisäksi keskeisiä uudistuksia ovat opiskelijalle maksuton opiskelu toisella asteella sekä ohjauksen ja nivelvaiheiden kehittäminen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät valmistautuvat uudistukseen omalta osaltaan kevään 2021 aikana.
Kuvituskuvassa opiskelijanuorukaiset seisovat koulun käytävällä

Oppivelvollisuuden laajentaminen näkyy jo keväällä 2021 yhteishaussa, kun perusopetuksen päättävät nuoret hakeutuvat toisen asteen opintoihin. Kevään yhteishaku toteutetaan samanaikaisesti ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä erilaisiin valmentaviin koulutuksiin. Valtaosa perusopetuksen päättävistä löytää jatko-opiskelupaikansa vaivattomasti. Oppivelvollisuuden laajentuessa huomio kohdistuu erityisesti niihin oppilaisiin, joille jatko-opiskelupaikan saaminen on vaikeaa. Uudistus haastaa koulutuksen järjestäjät kehittämään alueellista yhteistyötä, jotta jokaiselle oppivelvolliselle löydetään sopiva koulutuspaikka.    

 

Läpäisyn edistäminen on koko työyhteisön asia

Vaikka nuorille on ollut tarjolla koulutuspaikkoja, jää nykyisin noin 15 prosenttia kustakin ikäluokasta vaille toisen asteen tutkintoa. Moni opiskelija keskeyttää opintonsa. Jatkossa ammatillisen koulutuksen läpäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja koulutuksen järjestäjille tulee selkeä ohjaus- ja valvontavastuu.  

Läpäisyn edistäminen on kaikkien ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien asia. Opiskelijoiden yksilöllinen tukeminen edellyttää asennetta ja osaamista. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää myös sitä, että koulutuksen järjestäjä arvioi käytäntönsä tukitoimien ja erityisen tuen osalta. Toimivalla yhteistyöllä varmistetaan, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen.     

 

Maksuttomuus lisää koulutuksellista tasa-arvoa

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalle on syntynyt kustannuksia esimerkiksi opiskelussa tarvittavien välineiden hankinnasta. Kustannukset ovat vaihdelleet eri aloilla, mutta tutkinnon suorittamisen ajalta on arvioitu opiskelijan keskimääräiseksi kustannukseksi noin 400 euroa. Oppivelvollisille ammatillinen tutkinto on jatkossa maksuton.  Maksuttomia ovat opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet. Edelleen opiskelijan itsensä maksettavaksi jäävät sellaiset henkilökohtaiset välineet, joita tarvitaan erityistä harrastuneisuutta painottavassa koulutuksessa.  Koulutuksen järjestäjä päättää, miten maksuttomuus toteutetaan.

Maksuttomuus laajenee myös yli seitsemän kilometrin koulumatkoihin. Opintojen maksuttomuudella lisätään koulutuksellista tasa-arvoa ja annetaan kaikille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua.

 

Nivelvaiheen uusi koulutus

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä on tarkoitus uudistaa nivelvaiheen koulutuksia. Elokuussa 2022 alkaa uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA). Koulutus korvaa nykyisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uusi TUVA-koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia suoriutua toisen asteen opinnoista. Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen arvosanoja ja suorittaa lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opintoja.

Koulutuksen aikana opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintaan. Koulutuksen perusteluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ja ne julkaistaan kevään 2021 aikana. TUVA-koulutuksen järjestämiseen valmistautuminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, sillä koulutuksen toteuttaminen edellyttää ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä.

 

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä

Opetushallitus rahoittaa hankkeita, joissa kehitetään hyviä käytäntöjä läpäisyn edistämiseen. Myös henkilöstökoulutuksen tarpeisiin tarjotaan valtionavustuksin tuettua täydennyskoulutusta.     

Kevään 2021 aikana Opetushallitus järjestää useita ammatillisen koulutuksen verkkotapaamisia oppivelvollisuuden laajentamisen tiimoilta. Alla olevassa luettelossa on esimerkkejä jo ilmoitetuista tapahtumista. Tarjontaa kannattaa seurata Opetushallituksen oppivelvollisuuden laajentaminen -verkkosivulla.

Oppivelvollisuuden laajentumista ammatilliseen koulutukseen käsitellään seuraavissa tapahtumissa:

 • 12.2.2021 Oppivelvollisuuden aamukahvit ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille 
 • 19.2.2021 Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaari
 • 16.3.2021 Kohti uutta TUVA-koulutusta -webinaari 2/4
 • 19.3.2021 Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaari
 • 14.4.2021 Kohti uutta TUVA-koulutusta -webinaari 3/4
 • 21.4.2021 Ammatillisen koulutuksen aamukahviwebinaari
 • 11.5.2021 Kohti uutta TUVA-koulutusta -webinaari 4/4
 • 27.5. 2021 Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaari

 

Lisäksi kevään 2021 aikana järjestetään neljä Kohtaamiset sujuvissa siirtymissä -teemaista koulutuspäivää. Päivät toteutetaan osana Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen toimintaa. Koulutuspäivät ovat

 • 17.2.2021
 •  25.3.2021
 •  15.4.2021
 •  26.5.2021

 

Pyydä lisätietoja

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi Opetushallituksen oppivelvollisuuden laajentamista esitteleviltä sivuilta, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteesta oppivelvollisuus [at] oph.fi

 

Tutustu