Uutinen

Lakimuutoksista johtuen teemme muutoksia useamman eri koulutusmuodon määräykseen

Ajankohtaista Arviointi ja todistukset Hyvinvointi Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto
Opetushallitus tekee muutoksia opetussuunnitelman perusteisiin ja ammatillisen koulutuksen määräykseen vuodenvaihteessa ja keväällä 2023.
Lapsia kulkee eteenpäin reput selässä

Opetushallituksessa valmistellaan parhaillaan useita opetussuunnitelman perusteisiin tai ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon määräykseen tehtäviä päivityksiä. Kyseessä ei ole opetussuunnitelman perusteiden tai määräyksen kokonaisuudistus, vaan muutoksia tehdään vain niiden tiettyihin osioihin ja lukuihin.

Suurimmat muutokset koskevat opiskeluhuollon kuvausta eri koulutusmuodoissa, kun käyttöön otetaan koulutuksen tai opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma. Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin lisätään sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin edellyttämät täydennykset ja kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin arviointikriteereitä koskevaa osiota päivitetään.

Kaikki muutokset otetaan käyttöön esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 1.8.2023.

Koulutuksen järjestäjien velvoitteet opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteutuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Samanaikaisesti astuvat voimaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset. Opetussuunnitelman perusteisiin ja ammatillisen koulutuksen määräykseen tehtävissä muutoksissa kuvataan koulutuksen järjestäjien velvoitteet opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vastaisuudessa koulutuksen järjestäjillä, kuten kunnilla, on oltava omat opiskeluhuoltosuunnitelmansa. Hyvinvointialueiden alueelliset opiskeluhuoltosuunnitelmat pohjautuvat koulutuksen järjestäjien suunnitelmiin. Koulu- ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma poistuu lainsäädännöstä ja Opetushallituksen antamista valtakunnallisista määräyksistä.

Muutokset koskevat yhteensä kymmentä eri koulutusmuotoa:

 1. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
 2. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021
 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
 4. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 2015
 5. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017
 6. Lukiokoulutuksen perusteet 2019
 7. Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019
 8. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa 2018
 9. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 2021
 10. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021

Opetushallitus julkaisee opiskeluhuollon uudistetut perusteet ja määräyksen vuodenvaihteessa. Järjestämme täydennyskoulutusta muutosten toimeenpanon tueksi vuoden 2023 alussa.

Perusopetuksessa uudistetaan arviointia ja sitouttavaa kouluyhteisötyötä

Perusopetuksen arvioinnin uudistus jatkuu. Työstämme syksyn edetessä kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereitä saamaamme palautteen pohjalta. Tavoitteena on päättää kriteereistä tammikuussa 2023, ja ne on määrä ottaa käyttöön kouluissa syyslukukauden 2023 alussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kriteereitä käytetään ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.

Myös koulujen keinoja puuttua poissaoloihin yhtenäistetään ja vahvistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä Opetushallitus kehittävät yhdessä kuntien ja koulujen kanssa valtakunnallista sitouttavan kouluyhteisötyön mallia, jonka tavoitteena on vahvistaa tukea oppilaan kiinnittymistä kouluun sekä ennaltaehkäistä ja vähentää oppilaiden poissaoloja. Kehittämistyö on osa laajaa OKM:n kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen toimenpideohjelmaa. 

Opetushallitus päivittää sitouttavan kouluyhteisötyön osalta opetussuunnitelman perusteet lakimuutoksen mukaisesti siten, että perustemääräys annetaan arviolta helmi–maaliskuussa 2023. Toteutamme aiheesta valtakunnallisen täydennyskoulutuskokonaisuuden lukuvuoden 2023–2024 aikana.

Kerromme tarkemmin aikatauluista, muutoksista sekä tulevista koulutuksista verkkosivuillamme valmistelutyön edetessä.

Uutista on korjattu 24.11.: Termi erillismääräys on korvattu sanalla määräys. 

Lisätiedot

Opiskeluhuollon muutokset:

 • yleissivistävä koulutus: opetusneuvos Kristiina Laitinen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1244
 • ammatillinen koulutus: opetusneuvos, Mia Vartiainen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1187
 • ruotsinkieliset tiedustelut: opetusneuvos Christine Söderek, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1805

Arviointi:

 • opetusneuvos, perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikön päällikkö Marjo Rissanen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 5331776

Sitouttava kouluyhteisötyö:

 • erityisasiantuntija Riina Länsikallio, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1088
 • ruotsinkieliset tiedustelut: opetusneuvos Christine Söderek, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1805

Lue lisää