Uutinen

EDUFI-harjoitteluohjelmien vaikuttavuutta selvitettiin toista kertaa – edellisen selvityksen havainnot vaikuttavasta toiminnasta vahvistuivat

Ajankohtaista
Kansainvälistä harjoittelua mahdollistavasta EDUFI-harjoitteluohjelmasta on tehty vaikuttavuusselvitys. Tiedonkeruu tehtiin syksyllä 2021, ja tarkastelussa olivat mukana vuodet 2015–2018. Selvityksessä havaittiin, että EDUFI-harjoittelu täydentää laadukkaasti korkeakoulutetuille ja vastavalmistuneille suunnatun kansainvälisen harjoittelun tarjontaa. Edellinen selvitys tehtiin vuonna 2017.
Opiskelijoita

Niin harjoittelijat kuin korkeakoulutkin kokevat, että kansainvälinen harjoittelujakso rikastuttaa opintoja. EDUFI-harjoittelun vaikutusta opintojen etenemiseen ei koettu negatiivisena, vaikka noin puolet vastaajista kertoikin sen viivästyttäneen opintoja. Korkeakoulut arvostivat etenkin sitä, että harjoittelupaikka- ja kohdemaavalikoima on laajentunut.  

Kansainvälisellä harjoittelulla on merkitystä  

Harjoittelijoiden ja työnantajien näkökulmista harjoittelu näyttäytyi merkityksellisenä rakennettaessa kansainvälistä urapolkua. Harjoittelu tarjosi opiskelijoille työelämän oppimiskokemusta, ja harjoittelupaikat saivat opiskelijoilta uusinta tietotaitoa. Tämä koettiin hyödyllisenä vaihtokauppana. Yhteiskunnalle EDUFI-harjoittelun voidaan katsoa tuottavan lisäarvoa, sillä se vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden osaamisen lisäksi kilpailukykyä, kansainvälistä vuorovaikutusta sekä yhteyksiä muihin maihin ja kulttuureihin.

Yhteistyön vahvistaminen on toiminnan kehittämisen ytimessä

Työnantajat pitivät tärkeänä yhteistyön vahvistamista harjoitteluohjelmien kehittämisessä. Yhteistyö etenkin suomalaisten organisaatioiden ja kehitysyhteistyötä tekevien organisaatioiden kanssa palvelee sekä Suomen tavoitteita että globaalin yhteisön pyrkimyksiä, kuten esimerkiksi Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Afrikka-strategian tavoitteita. Korkeakouluille Euroopan ulkopuolelle suuntautuva EDUFI-harjoittelu näyttäytyy täydentäjänä esimerkiksi Euroopan Unionin rahoitusohjelma Erasmus+:lle. 

Selvityksen toteutus ja tavoitteet

Tarkastelujaksolla 2015–2018 kansainvälinen EDUFI-harjoittelu tuli mahdolliseksi reilulle kahdellesadalle harjoittelijalle vuosittain. Vaikuttavuusselvityksen päätavoitteina olivat EDUFI-harjoittelun arviointi suhteessa korkeakoulujen omiin kansainvälisiin harjoitteluohjelmiin, harjoittelun vaikutukset harjoittelijoiden myöhemmälle työuralle sekä se, miten harjoitteluohjelmia voitaisiin kehittää esimerkiksi tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita ajatellen. EDUFI-harjoittelupaikkoja oli selvityksen aikana tarjolla muun muassa Business Finlandissa (aiemmin Finprossa ja Tekesissä), kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla, Suomen edustustoissa ja Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä ulkomailla, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa, Suomi-kodeissa sekä ulkosuomalaisissa lehdissä ja The Finnish American Heritage Centerissä. Lisäksi Paikalliset yritykset ja organisaatiot -ohjelmassa on voinut hakeutua Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Intiassa, Kiinassa, Meksikossa, Perussa, Uruguayssa ja Venäjällä sijaitseviin paikkoihin.

Selvitys toistettiin lähes samanmuotoisena kuin vuonna 2017 julkaistu Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla!, jotta toiminnan laadullista kehitystä voitiin mitata ja relevanssia arvioida.

Lisätietoa
Opetusneuvos Riikka Koivusalo, riikka.koivusalo(at)oph.fi
EDUFI-harjoittelutiimi, edufi-harjoittelu(at)oph.fi