Filosofian Lops-tukimateriaalit avaavat laaja-alaisen osaamisen kytkeytymistä filosofian oppiaineeseen, tarjoavat sisältöesimerkkejä moduuleihin sekä pureutuvat etiikan ja logiikan käsittelyyn lukion filosofiassa. Esimerkit ja avaukset eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!
Värikäs käsi.