Musiikki tarjoaa ainutkertaisen välineen olla yhteydessä ympäröivään maailmaan, toisiin ihmisiin, yhteiskunnan ilmiöihin ja omaan itseen.

Kuudennen vuosiluokan kriteerien tarkoituksena on helpottaa sekä opettajan arviointi- että suunnittelutyötä. Arviointikriteerit ovat tukenasi, kun laadit opetuksesi vuosikelloa, suunnittelet opintokokonaisuuksia ja oppimistehtäviä. Arviointi ja opetuksen suunnittelu kulkevat käsi kädessä.
Piirros kolmesta värikkäästä linnusta laulamassa, soittamassa sekä tanssimassa.

Musiikin elementit pysyvät samoina kouluvuodesta toiseen, tehtävät vain muuttuvat haastavammiksi oppilaan iän karttuessa ja taitojen kehittyessä. Vuosi toisensa jälkeen ollaan tekemisissä samojen asioiden kanssa: harmonia, rytmi, sointiväri, melodia, dynamiikka eli käytännössä soittaminen, laulaminen, musiikillinen liikkuminen, luova tuottaminen sekä kuuntelu. Välineetkin pysyvät samoina: esimerkiksi huokeaa ja kevyttä soitinta eli akustista kitaraa voivat soittaa kaikki lapset ensimmäiseltä luokalta lähtien. Siinä missä monet ensimmäisen luokan oppilaat harjaantuvat yleensä erottamaan toisistaan e- ja a-kielet, yhdeksäsluokkalaiset hallitsevat parhaimmillaan vaikkapa TAB:n ja otetaulukon lukemisen. Musiikillinen tieto ilmenee taitojen karttumisena. 

Opetustilanteessa tavoitteita ei välttämättä eroteta toisistaan. Samassa toiminnassa työskennellään usean eri tavoitteen parissa: soitetaan ja lauletaan, harjoitellaan musisoivan ryhmän jäsenenä toimimista sekä opiskellaan musiikillisia merkintätapoja ja kulttuurista ymmärrystä.