Kuvataiteen opetuksen tukimateriaalissa kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin tueksi esitellään kaksi laajaa oppimistehtävää, jotka on toteutettu 6. vuosiluokan aikana. Toinen kuvatuista oppimistehtävistä on monialainen oppimiskokonaisuus. Materiaaleissa havainnollistetaan kuvataiteen opetuksen tavoitteiden, keskeisten sisältöalueiden hyödyntämisen ja arvioinnin välistä suhdetta. Oppimistehtävien prosessiarviointien kuvauksissa esitellään monipuolisia formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin tapoja.