Hyppää pääsisältöön

Matematiikka perusopetuksessa


Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina.

Matematiikan opetuksen ja oppimisen tavoitteena ei pelkästään ole oppia matematiikalle tyypillisiä sisältöjä ja toimintatapoja, vaan myös tarkastella matematiikan merkitystä eri näkökulmista. Lisäksi oppilasta ohjataan käyttämään tehokkaita opiskelutekniikoita ja työskentelemään yhdessä sekä kehittämään itsesäätelytaitoja.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Matematiikan arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

alt-text (optional, uses title if not set)

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Matematiikan päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia matematiikan opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.