Hoppa till huvudinnehåll

Matematik i den grundläggande utbildningen


Undervisningen i matematik ska utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleverna. Undervisningen i matematik ska stödja eleverna att utveckla en positiv attityd till matematik och en positiv bild av sig själva som elever i matematik.

Undervisningen och lärandet i matematik har som mål att eleverna ska lära sig begrepp och strukturer som är typiska för matematik. Utöver det här ska man också betrakta matematikens betydelse ur olika synvinklar. Dessutom ska eleverna vägledas att använda effektiva studietekniker, arbeta tillsammans och utveckla förmågan till självreglering.