Tukimateriaalit mm. avaavat lukion opetussuunnitelman perusteiden käsitteitä uskonnon kannalta sekä tarjoavat esimerkkejä laaja-alaisen osaamisen kytkeytymisestä eri moduulien tavoitteisiin ja sisältöihin. Uskonnon tukimateriaalit on jaettu sen mukaan, onko ne tarkoitettu tietylle oppimäärälle vai kaikkien oppimäärien yhteiseksi tueksi. Esimerkit ja avaukset eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!

Kuvituskuva, nuoret nostavat toisilleen hattua