Väkivaltainen ekstremismi on lisääntynyt maailmassa. Hyvin toimiva koulu tarjoaa hyvät palvelut, joilla syrjäytymistä ja muita radikalisoitumisen riskiä lisääviä ilmiöitä torjutaan. Tutustu sivun sisältöihin ja opi väkikaltaisen ekstremismin syistä ja ehkäisyistä sekä niihin vaikuttavista asioista.

Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Vihapuhe, rasismi ja jopa väkivaltainen ääriliikehdintä ovat lisääntyneet eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Koulu voi tehdä paljon lisätäkseen lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistäkseen syrjäytymistä. Hyvä itsetunto, yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus aidoista vaikuttamismahdollisuuksista suojaavat syrjäytymiseltä. Koulun tehtävä on opettaa ihmisenä kasvamisen ja demokraattisen kansalaisuuden keskeisiä osaamistekijöitä, kuten avointa mieltä, uteliaisuutta, halua ymmärtää toista, suvaitsevaisuutta sekä demokraattisen väittelyn ja rauhanomaisen konfliktinratkaisun taitoja. Kriittisen ajattelun taidot ovat keskeisiä.

Koulun tehtävä on varmistaa, että kaikista lapsista ja nuorista kasvaa täysivaltaisia kansalaisia, jotka vievät satavuotiasta Suomea kestävään suuntaan. Koulu voi antaa taitoja, intoa ja hyvän mallin aktiivisen kansalaisen toiminnalle. Koulu voi myös katkaista huonoon suuntaan lähteneen kehityksen pitämällä huolta kaikista ja pitämällä jokaisen mukana yhteisössä.