Tukimateriaalit koskevat vieraita kieliä ja toista kotimaista kieltä (suomea/ruotsia). Tukimateriaalit muun muassa avaavat kieliprofiilia ja keskeisiä käsitteitä. Esimerkit ja avaukset eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!
Oppilaat välitunnilla