Stödmaterialen gäller främmande språk och det andra inhemska språket (finska/svenska). Stödmaterialen öppnar bland annat upp centrala begrepp. Exemplen och öppningarna är varken normativa eller uttömmande. Bekanta dig med dem med ett öppet sinne!
Oppilaat välitunnilla