Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäjät käsittelevät toiminnassaan merkittäviä määriä lasten ja heidän huoltajiensa henkilötietoja. Tästä johtuen järjestäjien on huolehdittava siitä, että niiden toiminnassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä eli tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.
Kaksi oppilasta työskentelee luokassa tabletin ja vihkon äärellä
Tietosuojaosaaminen on kaikille kuuluvaa osaamista.