Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaopas


Tietosuojaopas tukee kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä henkilötietojen käsittelyssä. Opas sisältää tietoa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn periaatteista, rekisteröityjen oikeuksista ja tietosuojavastaavan tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjät käsittelevät toiminnassaan merkittäviä määriä lasten, oppilaiden, opiskelijoiden sekä huoltajien henkilötietoja.

Järjestäjien on huomioitava hallinnossaan sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät velvollisuudet. Opetushallituksen tietosuojaopas tukee näiden velvoitteiden noudattamisessa.

Lisätietoa oppaan kohderyhmästä, rajauksista sekä käytetyistä käsitteistä löydät sivulta:

Tietosuoja kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa