Opetussuunnitelmien perusteiden ja muiden suunnitelmien mukaisesti lukiot ja ammattioppilaitokset tekevät yritysten, työelämän toimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa, minkä lisäksi myös kansainvälistä osaamista kehitetään. Perusopetuksessakin odotetaan työelämä- ja kansainvälisen osaamisen kehittymistä. Millaisella yhteistyöllä kestävän tulevaisuuden tavoitteita syntyy?

 Yhteistyöllä kestävään tulevaisuuteen

Vaikka suurin osa artikkeleista kohdistuukin lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, niistä voivat ammentaa myös varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, taiteen perusopetuksen sekä muiden koulutusasteiden ammattilaiset.