I enlighet med läroplansgrunderna och andra planer samarbetar gymnasierna och yrkesläroanstalterna med företag, arbetslivsaktörer och högskolor. Dessutom utvecklas också den internationella kompetensen. Även den grundläggande utbildningen förväntas bidra till arbetslivskompetensen och den internationella kompetensen. Hurdant samarbete krävs för att sätta upp mål för en hållbar framtid?
 Yhteistyöllä kestävään tulevaisuuteen

Även om de flesta artiklarna handlar om gymnasie- och yrkesutbildningen kan även personalen inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, den grundläggande konstundervisningen och andra utbildningsstadier hitta givande innehåll i artiklarna.