Hyppää pääsisältöön

Romanikulttuurin oppitunnit


Opetushallituksen digitaalinen oppimateriaali kattaa kolme 45 minuutin oppituntia. Tunnit on suunniteltu hyödynnettäväksi peruskoulun 9. luokalla sekä lukiossa useissa eri oppiaineissa, kuten historiassa, yhteiskuntaopissa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa.
Materiaalin tavoitteena on lisätä romanikulttuurin tuntemusta tarjoamalla ilmaista, helposti saatavilla olevaa aineistoa luotettavasta lähteestä.

Oppimateriaalin avulla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden tietoutta romanien historiasta, nykytilanteesta ja kulttuurista pääpiirteittäin. Ennakkoluulojen purkamiseksi aiheeseen pyritään luomaan mahdollisimman henkilökohtainen suhde pedagogisin keinoin. Tarjolla on paljon keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotka sitovat aiheen nuoren omaan kokemusmaailmaan. Oppimateriaali tukee uusien peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita.

Sisältö on suunniteltu niin, että opettaja voi halutessaan yhdistellä eri oppituntien aineistoja uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, tai käyttää vain yksittäisiä tehtäviä. Materiaali sisältää harjoitukset, aikataulutetut tuntisuunnitelmat, ohjeet oppimateriaalin käyttöön sekä harjoitusten läpikäyntiin.  

Oppimateriaalin on tehnyt historian ja yhteiskunnan opettaja Katri Perho. Kehitämme materiaalia opettajien tarpeiden mukaisesti. Kehitysehdotukset ja muut kommentit materiaalista voi lähettää materiaalin tekijälle osoitteeseen katri.perho [at] gmail.com.

Harjoitukset opiskelijoille

Oppitunti 1: Elämäntarinat rooleina

Oppitunti 1: Elämäntarinat rooleina

Oppitunnilla tutustutaan roolihahmojen kautta romanien elämään Suomessa eri vuosikymmeninä.

Oppitunti 2: Romanikulttuuri lauluissa

Oppitunti 2: Romanikulttuuri lauluissa

Oppitunnilla tutustutaan romanimusiikkiin, ja pohditaan sen avulla romanien ja pääväestön suhteita eri aikoina.

Oppitunti 3: Romanikulttuuri ja nykytilanne

Oppitunti 3: Romanikulttuuri ja nykytilanne

Oppitunnilla tutustutaan romanien tapakulttuuriin ja asemaan nyky-yhteiskunnassa, ja pohditaan omaa suhdetta aiheeseen.

Kutsu romanikulttuurin asiantuntija oppitunnillesi!

Voit halutessasi myös tiedustella mahdollisuutta saada romaniyhteisön jäsen tai muu aiheen asiantuntija oppitunnillesi. Alla lista tahoista, joista voit pyytää esittelyä:

Opetushallitus:

Miriam Schwartz
Asiantuntija
miriam.schwartz [at] oph.fi
Puh. 0295 331 780

Suomen Romanifoorumi ry + paikallisjärjestöt:

Allan Lindberg
Toiminnanjohtaja
allan.lindberg [at] romanifoorumi.fi
Puh. 044 293 3947

Au mensa/ Romaninuorten neuvosto:

Dimitri Lindgren
Projektityöntekijä / Tapahtumatuottaja
dimitri.aumensa [at] gmail.com
Puh. 045 220 3229

Carmen Valerius
Projektityöntekijä / Harjoittelijavastaava
carmen.aumensa [at] gmail.com
Puh. 045 642 3804