Prosenttilaskut

Kesto: 1 h + ammattityö (4 h)

Tavoite:

 • Oppia soveltamaan ja hyödyntämään prosenttilaskuja käytännön työtehtävissä.
 • Opiskelija oppii harjoituksen kautta, mikä on hyvä suola-% kastikkeessa ja sokeri-% kiisselissä.
 • Opiskelija saa harjoittaa aistinvaraista arviointia.

Työmenetelmä:

Opiskelija laskee matematiikan tunnilla tai työpäivässä nestesaostuksella valmistettavaan peruskastikkeeseen eri prosentein suolamäärät, samoin kiisselin perusohjeen sokerimäärät eri prosentein. Työpäivässä valmistetaan kaikki kastikkeet ja kiisselit ja arvioidaan tuotokset.

Työvälineet:

 • kattiloita
 • haarukkavatkain
 • muovikauhoja
 • mittoja

Raaka-aineet:

 • vehnäjauhoja
 • maitoa
 • perunajauhoja
 • vettä
 • punaista mehutiivistettä
 • sokeria
 • suolaa

Työselostus:

 • Valmistetaan maitopohjaiset peruskastikkeet nestesaostuksella perusohjeen mukaan. Jokaista kastiketta kypsennetään 10 minuuttia ennen suolan lisäystä. Huom! Peruskastike voidaan valmistaa myös yhdessä erässä. Kastike (2,5 l) jaetaan tarkasti viiteen eri astiaan ja suoritetaan suolaus.
 • Merkitään kastikkeet (esim. A / 0,1 %, B / 0,5 % jne.).
 • Viedään kastikkeet arvioitaviksi.
 • Valmistetaan marjakiisselit kylmäsaostuksella (kaikki raaka-aineet kattilassa).
 • Merkitään kiisselit kirjaimin ja sokeri prosentein (A / 2 % jne.).
 • Viedään kiisselit arvioitaviksi.

Aistinvarainen arviointi:

Maku arvioidaan 1-huonoin ja 5-paras. Samaa numeroa ei saa käyttää kahdesti, vaan kastikkeet on laitettava paremmuusjärjestykseen.

Sanalliseen arviointiin voi laittaa lyhyen kommentin.

Yhteenvedossa otetaan paras kastike/kiisseli ja kerrotaan sen suola/sokeriprosentti ja tiivistetty arvio.

Moniste: pdf / doc

Liite
Liite

Prosenttilasku / käyttöhinta

Kesto: 2 h

Tavoite:
Opiskelija huomaa, millainen vaikutus omalla työskentelyllä on painohäviön muodostumiseen ja sitä kautta käyttöhinnan muodostumiseen.

Työmenetelmä: yksilötyö

Työvälineet:

 • leikkuulauta
 • kulhoja
 • kuorimaveitsi
 • juuresveitsi
 • yleisveitsi
 • vaaka
 • laskin

Työselostus:

 • Opiskelija varaa kaikki kasvikset (määrät voivat vaihdella opiskelijoiden kesken).
 • Punnitsee kasviksista ostopainon ja merkitsee sen taulukkoon.
 • Kuorii kasvikset yksitellen ja samalla merkitsee painohäviön/käyttöpainon taulukkoon.
 • Laskee jokaiselle kasvikselle painohäviöprosentin ja merkitsee ne taulukkoon.
 • Laskee jokaiselle kasvikselle käyttöhinnan ja merkitsee sen taulukkoon.
 • Koko luokan tulokset kootaan yhteiseen taulukkoon.
 • Vertaillaan ostohinnan (€/kg) ja käyttöhinnan (€/kg) eroja.

Opiskelijan taulukko:pdf / doc

Liite
Liite

Tulosten taulukointi koko luokan osalta:

Painohäviöprosentti (PH%)
 

Nimi                            

Kasvis 1

Kasvis 2

Kasvis 3

Kasvis 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastelkaa eri painohäviöprosentteja. Pohtikaa, mistä erot johtuvat.

Käyttöhinta (KH) €/kg
 

Nimi                            

Kasvis 1

Kasvis 2

Kasvis 3

Kasvis 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosenttilasku / painohäviö

Kesto: 1 h + keittiöosuus

Tavoite:

Ymmärtää, miten painohäviö vaikuttaa taloudellisuuteen ja tuotteen käyttöhintaan.

Työmenetelmä:

Yksilötyö: kalojen fileointi aiemmin opetuskeittiöllä. Moniste jaettava opiskelijoille ennen sitä .

Välineet/raaka-aineet: 1 kirjolohi ja 1/2 kg silakoita opiskelijaa kohden.

Työselostus:

Opiskelija täydentää monistetta jo opetuskeittiöllä painohäviöiden osalta. Laskutoimitukset tehdään matematiikan tunnilla. Lopuksi pohditaan yhdessä saatuja tuloksia.

Moniste: pdf / doc

Liite
Liite

Tee ranking-lista luokan parhaista fileoijista:

 

Kirjolohi

Silakat  

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.